Användande av Cialis

Cialis är nu tillgängligt i både den vanliga och dagliga doseringen, och Cialis Tadalafil är bevisat att vara ett nytt bättre hopp för de män som lider av erektionsproblem. Produkten erbjuder män att åter igen uppnå och behålla en erektion genom att öka blodtillförseln till penisen. Tadalafil är den aktiva ingrediensen i Cialis och är beståndsdelen som hjälper till att tillföra blod tillräckligt för att en erektion ska uppstå, om sexuell stimulering förekommer.

I kliniska tester har Cialis bevisats vara en effektiv behandling under olika etapper av impotens. En erektion uppstår som ett resultat av både psykisk och fysisk stimulering. Detta är möjligt när nervimpulser skickas till könsorganet fån hjärnan, en impuls som gör att kamrarna i penisen fylls med blod och möjliggör en erektion. Denna process kommer avstå först när blodet transporteras bort från penisen, detta kan ske antingen naturligt efter utlösning, eller som en funktion av erektionsproblem, då blodet transporteras bort för tidigt och erektionen avtar.

Cialis hjälper användaren att behålla den ökade mängden blod i penisen genom att hämma funktionen av PDE-5. Genom att blockera detta enzym kommer istället ett annat enzym, CGMP, fortsätta tillverkas och kommer göra musklerna avslappnade,  den ökade blodcirkulationen kan då effektivt bibehålla en erektion av penisen.

Kliniska studier har avslöjat att en markant förbättring av de män som använder Cialis för behandling av erektionsproblem. Studien bestod av män i åldern 21 till 82 år och den visade att majoriteten av männen som led av erektionsproblem, både psykologiska och fysiska, såg stora resultat efter användning av Cialis.

Det är viktigt att du inte överstiger den rekommenderade doseringen av Cialis. Det är också viktigt att du låter minst 24 timmar passera mellan varje dosering. Användande av Cialis har dock definitiva fördelar gentemot andra impotensläkemedel, vilket inkluderar:

  • Dess långa effektivitet på 36 timmar, vilket tillåter användaren och dennes partner till en ökad spontanitet i sovrummet.
  • Borttagandet av planerat sex som ofta kan ta bort passionen.
  • Dess förmåga att skapa en längre och fastare erektion vilket förbättrar det sexuella självförtroendet och sexuella aptit.

Av de män som tidigare testat andra läkemedel för behandling av impotens, och sedan testat Cialis, tar en majoritet av dessa män sedan ett beslut att övergå till Cialis tack vare dess långa effektivitet på 36 timmar.