Cialis Biverkningar

Tadalafil är den aktiva ingrediensen i Cialis, som används för att behandla impotens, eller som det också ofta kallas: erektionsproblem. Impotens karaktäriseras av oförmågan att uppnå eller bibehålla en erektion tillräckligt länge för att fullborda ett samlag. Cialis tillhör en grupp av läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (PDE5 hämmare).

Eftersom Cialis inte riktar sig specifikt på penisen, kommer effekten rikta sig på hela kroppen och det är detta som kan orsaka biverkningar av Cialis. Den ökade blodcirkulationen kommer inte bara påverka penisen utan hela kroppen, och därmed potentiellt orsaka biverkningar över hela kroppen. Det rekommenderas därför starkt att först rådgöra med en doktor innan användning. Förutsatt att du fått Cialis utskrivet av en av våra doktorer, eller din egen läkare, bör du inte drabbas av några allvarliga biverkningar av Cialis och inte heller utsätta dig för någon risk.

Några av de vanligaste biverkningarna av Cialis är:

  • Huvudvärk.
  • Smärta i ryggen.
  • Färgseende: Förändringar av färgseendet är en av de mest ovanliga biverkningarna av Cialis.
  • Förändringar av matsmältningen: Cialis kan orsaka biverkningar såsom diarré, muntorrhet, sväljstörningar, halsbränna, onormal lever, lös avföring, illamående och kräkningar.
  • Nervsystemet: Yrsel, nedsatt känsel, sömnproblem, avdomningar och dåsighet är några av de biverkningar Cialis kan ha på nervsystemet.
  • Kardiovaskulära:  Kärlkramp, bröstsmärta, blodtrycksfall och hjärtinfarkt och hjärtklappning är väldigt ovanliga biverkningar av Cialis.
  • Muskler: Ledsmärta och smärta i nacken.
  • Nästäppa och ansiktsrodnad.

Uppmärksamma att långt ifrån alla drabbas av biverkningar, och av de som drabbas övergår biverkningarna oftast inom ett par timmar. Vid regelbunden användning, till exempel för Cialis daglig dos, så är biverkningarna mindre och övergår fortare.

Behandla Cialis biverkningar

Det är välkänt för de flesta användarna av Cialis , Köpa Priligy att dess biverkningar är relativt harmlösa. Biverkningarna försvinner oftast inom ett par timmar. Exempel huvudvärk, illamående och nästäppa kan enkelt behandlas med receptfria läkemedel.

En annan möjlig lösning med för starka biverkningar är att sänka doseringen av Cialis, observera att du aldrig ska sänka doseringen av Cialis utan att först rådgöra med din doktor. Lägre doser är bevisade att orsaka färre och mildare biverkningar.

Ett annat råd är att dra ner på användandet av Cialis och inte använda doserna på 10mg och 20mg för ofta. För regelbunden användning finns Cialis daglig dos 2,5mg och 5mg. Det är speciellt viktigt att inte överstiga dosen av en Cialis tablett per 24 timmar på grund av den långa effekten, 36 timmar.

Med hänsyn till Cialis biverkningar är det viktigt att du kontaktar din doktor omedelbart om du märker av några allvarliga hälsoproblem. Om alla varningar i samband med användning av Cialis tas seriöst  reduceras risken av biverkningar till ett minimum. Ett annat tips är att inte lita på hörsägen, de enda som kan ge dig relevanta råd är en apotekare eller din doktor.

Ytterligare råd angående Cialis biverkningar

Samtliga personer med en historik av njur- och leverproblem råds att iakttaga extra försiktigheter vid behandling av erektionsproblem med hjälp av Cialis. De med mildare njurproblem kan faktiskt använda Cialis 10mg doseringen en gång per 48 timmars period. Den högsta doseringen för de som lider av allvarliga njurproblem är Cialis 5mg, och en tablett kan tas under en 72 timmars period. Var noga att ange all relevant information under din konsultation med vår doktor, så att ett korrekt beslut kan tas angående din medicinering.