Tre olika typer av könssjukdomar

Det finns tre olika typer av könssjukdomar, och det är viktigt att känna till skillnaderna då behandlingsmetoderna för dem skiljer sig åt.

Bakteriella

Den här formen brukar kunna behandlas med antibiotika och är således ett problem som kan försvinna relativt fort! Därmed inte sagt att det inte kan orsaka både lidande och besvär, för det kan det absolut.

Kännetecknas av att de enkelt kan behandlas med antibiotika.

Virala

Olika typer av könssjukdomar som beror på virus kan oftast inte tas bort permanent, utan kommer finnas kvar i kroppen även efter besvären är borta (vilket betyder att de kan blossa upp igen). Men misströsta inte, för det finns effektiv behandling som bromsar virusutbrott eller gör det så inaktivt som möjligt.

Kännetecknas av att de sällan går att bota helt.

Parasitiska

Parasiter är små, små organismer som lever hos en ”värd” där de frodas och orsakar skada hos värden. Precis som i fallet med bakterier kan man få bukt med parasiter genom en antibiotikabehandling.

Kännetecknas av besvärliga symptom men lätta behandlingar.

Vilken typ är värst?

Det går inte att stämpla någon av de olika typerna av könssjukdomar som ”värst”, då det dels är väldigt subjektivt och dessutom kan besvären skilja sig ordentligt beroende på sjukdom – och alltså inte bara beroende på typ. En viral könssjukdom kanske knappt ger några besvär alls, medan andra virala könssjukdomar i samma kategori kan ge ordentliga besvär.

Det enda säkra besked som går att ge i den här frågan är att virala varianter ofta inte kan botas helt, vilket innebär att de finns kvar för resten av livet vilket förstås kan var psykiskt påfrestande.

Apotek4du omfattas varken av den svenska smittskyddslagen eller informationsplikten som denna innebär då vi är baserade i Storbritannien, men tänk på att du som svensk medborgare är skyldig att agera efter den – även om du funderar på att köpa läkemedel från ett annat EU-land. Du kan läsa mer om smittskyddslagen och vad den innebär på 1177 Vårdguidens hemsida, och självklart uppmuntrar vi på Apotek4du alla svenskar att följa gällande bestämmelser och lagar.